Dokumenty vlády - 1994-11-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-11-23
     Záznam z jednání
     Usnesení č.658ke Zprávě o předložených žádostech o změny hranic okresů, popřípadě vytvoření nových okresů, podle schválených kritérií
     Usnesení č.659k návrhu financování modernizace tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
     Usnesení č.660o určení početních stavů Policie České republiky a pracovníků bezpečnostního úseku ministerstva vnitra na rok 1995
     Usnesení č.661o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 66)
     Usnesení č.662o udělení výjimky podle § 45, odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.663k návrhu na sjednání dohod o zřízení turistických stezek na základě článku 3 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
     Usnesení č.664k účasti delegace České republiky na summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, který se koná ve dnech 5. a 6. prosince 1994 v Budapešti
     Usnesení č.665k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Finské republiky Esko Aho v České republice ve dnech 2. až 4. prosince 1994
     Usnesení č.666o změně usnesení vlády z 9. listopadu 1994 č. 641, k urychlení výstavby na rozestavěných stavbách a investičních akcích financovaných z prostředků státního rozpočtu v roce 1994