Dokumenty vlády - 1994-12-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-12-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.685k návrhu zásad zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
     Usnesení č.686k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o opatřeních s tím souvisejících
     Usnesení č.687k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.688k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
     Usnesení č.689o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 67)
     Usnesení č.690o nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
     Usnesení č.691o nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
     Usnesení č.692 + Po schválení Statutu Správy státních hmotných rezerv
     Usnesení č.693 + Po schválení Pravidel pro pořizování státních hmotných rezerv a nakládání s nimi a pro finanční hospodaření Správy státních hmotných rezerv
     Usnesení č.694o schválení harmonogramů prací nutných ke vzniku okresu Jeseník a ke změně hranic některých okresů
     Usnesení č.695k zachování výroby železničních kolejových vozidel v České republice při minimální obnově parku vozidel Českých drah
     Usnesení č.696 + Po uvolnění finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků
     Usnesení č.697o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 68)
     Usnesení č.698 + Po změně postupu při udělování výjimek podle § 45 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a § 30 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.699o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.700o udělení výjimky podle ustanovení § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.701k účasti předsedy vlády a ministra zahraničních věcí na schůzce s partnery z členských zemí Evropské unie, Evropské komise, zemí vstupujících do Unie 1. ledna 1995 a zemí, jež uzavřely s Unií Evropské dohody o přidružení, konané v Essenu dne 10. prosince 1994