Dokumenty vlády - 1994-12-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-12-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.719k návrhu zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
     Usnesení č.720k návrhu zásad zákona o registraci a oznamování chemických látek a chemických přípravků
     Usnesení č.721k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
     Usnesení č.722o schválení územního plánu velkého územního celku Ralsko a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.723o schválení územního plánu velkého územního celku Mladá a o nařízení vlády, kterým se vyhlašuje jeho závazná část
     Usnesení č.724k výsledkům jednání o Dodatku k Transakčním dokumentům vztahujícím se k založení společného podniku ŠKODA, automobilová akciová společnost, Mladá Boleslav