Dokumenty vlády - 1994-12-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

1994-12-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.725k návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství
     Usnesení č.726k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 135/1993 Sb.
     Usnesení č.727o nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
     Usnesení č.728 + Pk poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. (tisk č. 1367)
     Usnesení č.729 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1364)
     Usnesení č.730 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1365)
     Usnesení č.731 + Pk rozpočtu Fondu dětí a mládeže a rozpočtu majetku ve vlastnictví České republiky spravovaného Fondem na rok 1995
     Usnesení č.732k Vojenské strategii České republiky
     Usnesení č.733o zajištění výstavby odbavovacího areálu letiště Praha-Ruzyně
     Usnesení č.734 + Pk návrhu na finanční posílení pozemkových úřadů v roce 1995
     Usnesení č.735 + Po prodloužení poskytování dočasného útočiště některým občanům na území České republiky do 31. prosince 1995
     Usnesení č.736k návrhu na výpověď Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX Ostrava
     Usnesení č.737k návrhu na vstup České republiky do výzkumného a vývojového programu v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje EUREKA
     Usnesení č.738o souhlasu se sjednáním dohody formou výměny osobních nót o udělení grantu vlády Japonska - finanční pomoc pro technické vybavení Národního divadla v Brně
     Usnesení č.739ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. listopadu l994 do 30. listopadu l994
     Usnesení č.740o souhlasu s uskutečněním návštěvy místopředsedy vlády a ministra zemědělství v Brazilské federativní republice u příležitosti inaugurace prezidenta Brazilské federativní republiky F. H. Cardosa dne 1. ledna 1995
     Usnesení č.741o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Egyptské arabské republice ve dnech 19. až 21. ledna 1995
     Usnesení č.742k oficiální návštěvě předsedy vlády Belgického království Jean-Luca Dehaene v České republice ve dnech 15. až 17. ledna 1995
     Usnesení č.743 + Po určení odměn za výkon veřejné funkce člena Rady vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií a členů orgánů Grantové agentury
     Usnesení č.744o jmenování předsedy Správy státních hmotných rezerv
     Usnesení č.745o odvolání přednostky Okresního úřadu Praha-západ
     Usnesení č.746o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 70)
     Usnesení č.747o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.748o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.749o souhlasu se jmenováním policejního prezidenta
     Usnesení č.750o stanovisku vlády k návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ústavnímu soudu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
     Usnesení č.751o změně usnesení vlády ze 7. prosince 1994 č. 689, k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů