Dokumenty vlády - 2001-01-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-01-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.77k návrhu zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
     Usnesení č.78k návrhu zákona o zajištění potřebných informací pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva
     Usnesení č.79 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 809)
     Usnesení č.80o Bezpečnostní strategii České republiky
     Usnesení č.81ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. prosince 2000
     Usnesení č.82o zajištění Mezinárodního roku dobrovolníků 2001 v České republice
     Usnesení č.83 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.84 + 2Pk organizaci výběru poradce vlády pro privatizaci společnosti UNIPETROL, a.s.
     Usnesení č.85 + 7Pke Zprávě o zpřesněných finančních výdajích na realizaci I. fáze reformy územní veřejné správy