Dokumenty vlády - 2001-01-31

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-01-31
     Záznam z jednání
     Usnesení č.100 + Pk prodeji přebytečného majetku státu, ke kterému vykonávají právo hospodaření České dráhy, s. o.
     Usnesení č.101o souhlasu s opravou chyby v českém textu Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů
     Usnesení č.102o nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
     Usnesení č.103 + Pk návrhu Rozpočtu Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" na rok 2001
     Usnesení č.104o změně usnesení vlády z 3. června 1998 č. 385, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě
     Usnesení č.105o změně usnesení vlády z 27. listopadu 2000 č. 1195, k návrhu na uskutečnění návštěvy prezidenta republiky Václava Havla ve Francouzské republice
     Usnesení č.86k návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
     Usnesení č.87o nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
     Usnesení č.88o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu, a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
     Usnesení č.89o nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)
     Usnesení č.90o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
     Usnesení č.91 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (sněmovní tisk č. 818 )
     Usnesení č.92k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti stavby jaderné elektrárny Temelín - 4. čtvrtletí 2000
     Usnesení č.93k záměru participace privátního a veřejného financování dopravních staveb
     Usnesení č.94o obnovení vízové povinnosti pro občany Kanady při cestách do České republiky
     Usnesení č.95k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
     Usnesení č.96k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Belgickém království a v Lucemburském velkovévodství ve dnech 11. až 13. února 2001
     Usnesení č.97k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Ruské federace pana Igora Sergejeviče Ivanova v České republice dne 2. února 2001
     Usnesení č.98k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy státního ministra zahraničních věcí Indické republiky pana Venkaty Krishnama Raju Uppalapatiho v České republice ve dnech 7. až 10. února 2001
     Usnesení č.99k návrhu na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy pana George Robertsona v České republice ve dnech 21. a 22. února 2001