Dokumenty vlády - 2001-02-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-02-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.160k návrhu zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)
     Usnesení č.161k návrhu zákona o některých podmínkách smlouvy, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr, a o změně některých zákonů
     Usnesení č.162 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 824)
     Usnesení č.163 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 822)
     Usnesení č.164 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů (sněmovní tisk č. 823)
     Usnesení č.165 + Po Národním akčním plánu zaměstnanosti na rok 2001
     Usnesení č.166ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. ledna 2001
     Usnesení č.167 + Po Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu
     Usnesení č.168 + Po změně stanov Akademie věd České republiky
     Usnesení č.169k návrhu na přijetí novel některých článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu
     Usnesení č.170k návrhu na účast delegace České republiky na ministerském zasedání Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu dne 27. února 2001
     Usnesení č.171k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Republice Slovinsko dne 28. února 2001
     Usnesení č.172k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Španělském království ve dnech 4. až 6 . března 2001
     Usnesení č.173o souhlasu s udělením výjimky pro výběrové řízení k převodu nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže pro účely zřízení Domu národností v Praze