Dokumenty vlády - 2001-07-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-07-02
     Záznam z jednání
     Usnesení č.662o základním rozpočtovém rámci pro sestavení návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.663k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.664o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotní prostředky in vitro
     Usnesení č.665o nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001
     Usnesení č.666 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) (sněmovní tisk č. 953)
     Usnesení č.667 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 952)
     Usnesení č.668k návrhu na uvolnění 3,6 mld. Kč z Fondu národního majetku České republiky pro Státní fond dopravní infrastruktury
     Usnesení č.669ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000
     Usnesení č.670o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.671o změně usnesení vlády z 23. října 2000 č. 1045, o Národní strategii protidrogové politiky na období let 2001 až 2004
     Usnesení č.672ke Zprávě o průběhu jednání o dohodě o přistoupení České republiky k Evropské unii během druhé poloviny švédského předsednictví Evropské unie
     Usnesení č.673k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné výpomoci zemědělských subjektů zemědělskou technikou
     Usnesení č.674k návrhu na účast předsedy vlády na mezinárodní konferenci o otázkách spojených s evropskou integrací ve dnech 6. až 8. července 2001 v St. Wolfgangu v Rakouské republice
     Usnesení č.675o pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s.
     Usnesení č.676o rozpočtu summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2002 v Praze
     Usnesení č.677k návrhu na uskutečnění návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 3. až 5. července 2001
     Usnesení č.678o souhlasu s přelety vojenských letadel Rumunska přes území České republiky
     Usnesení č.679o souhlasu s přelety vojenských letadel Turecké republiky přes území České republiky