Dokumenty vlády - 2001-09-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-09-17
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.918k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.918k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.919k návrhu zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
     Usnesení č.919k návrhu zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
     Usnesení č.920k návrhu zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
     Usnesení č.920k návrhu zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
     Usnesení č.921k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.921k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.922k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.922k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.923k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.923k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.924k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
     Usnesení č.924k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
     Usnesení č.925k návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
     Usnesení č.925k návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
     Usnesení č.926k návrhu zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
     Usnesení č.926k návrhu zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
     Usnesení č.927k návrhu zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy, jíž se sjednává právo užívat budovu či její část na jeden či více stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku
     Usnesení č.927k návrhu zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy, jíž se sjednává právo užívat budovu či její část na jeden či více stanovených nebo stanovitelných časových úseků během roku
     Usnesení č.928k návrhu věcného záměru zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro zemědělství a výživu
     Usnesení č.928k návrhu věcného záměru zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro zemědělství a výživu
     Usnesení č.929 + Pk poslaneckému návrhu zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1027)
     Usnesení č.929 + Pk poslaneckému návrhu zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1027)
     Usnesení č.930 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
     Usnesení č.930 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
     Usnesení č.931o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Republiky Srbsko Zorana Djindjiče v České republice
     Usnesení č.931o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Republiky Srbsko Zorana Djindjiče v České republice
     Usnesení č.932o výjimce z usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303, k návrhu vzorové Dohody mezi Českou republikou a jinými smluvními stranami o podpoře a vzájemné ochraně investic, za účelem změny signatáře Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic a o zrušení usnesení vlády z 22. srpna 2001 č. 823
     Usnesení č.932o výjimce z usnesení vlády ze 7. dubna 1999 č. 303, k návrhu vzorové Dohody mezi Českou republikou a jinými smluvními stranami o podpoře a vzájemné ochraně investic, za účelem změny signatáře Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic a o zrušení usnesení vlády z 22. srpna 2001 č. 823
     Usnesení č.933k návrhu na obeslání pátého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe
     Usnesení č.933k návrhu na obeslání pátého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zvláště v Africe
     Usnesení č.934k žádosti o souhlas vlády se zadáním veřejných zakázek na nákup náhradních dílů pro vojenská letadla a zajištění opravy vrtulníku Mi-24 podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.934k žádosti o souhlas vlády se zadáním veřejných zakázek na nákup náhradních dílů pro vojenská letadla a zajištění opravy vrtulníku Mi-24 podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.935o nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
     Usnesení č.935o nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001
     Usnesení č.936o nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
     Usnesení č.936o nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
     Usnesení č.937o nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
     Usnesení č.937o nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
     Usnesení č.938k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.938k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.939 + Po změně rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.
     Usnesení č.939 + Po změně rozhodnutí o privatizaci 94 % akcií akciové společnosti Jan Becher - Karlovarská becherovka, a. s.
     Usnesení č.940k návrhu na posílení vlivu státu v distribuční společnosti Západočeská energetika, a. s., v souvislosti s privatizací elektroenergetického sektoru
     Usnesení č.940k návrhu na posílení vlivu státu v distribuční společnosti Západočeská energetika, a. s., v souvislosti s privatizací elektroenergetického sektoru
     Usnesení č.941k informaci o aktuální mezinárodní situaci
     Usnesení č.941k informaci o aktuální mezinárodní situaci
     Usnesení č.942k výsledkům prvního stupně výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému a návrhu dalšího postupu
     Usnesení č.942k výsledkům prvního stupně výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému a návrhu dalšího postupu