Dokumenty vlády - 2001-09-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-09-26
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.945k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.945k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.946k návrhu na ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
     Usnesení č.946k návrhu na ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
     Usnesení č.947k návrhu zákona o správním soudnictví, řízení před soudy ve správním soudnictví a o změně některých zákonů (soudní řád správní)
     Usnesení č.947k návrhu zákona o správním soudnictví, řízení před soudy ve správním soudnictví a o změně některých zákonů (soudní řád správní)
     Usnesení č.948k návrhu zákona o řešení některých kompetenčních sporů
     Usnesení č.948k návrhu zákona o řešení některých kompetenčních sporů
     Usnesení č.949k návrhu exekučního řádu správního
     Usnesení č.949k návrhu exekučního řádu správního
     Usnesení č.950k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. ...., exekuční řád správní
     Usnesení č.950k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. ...., exekuční řád správní
     Usnesení č.951k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.951k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.952k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.952k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.953k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.953k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.954k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákony s ním související
     Usnesení č.954k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákony s ním související
     Usnesení č.955k návrhu zákona, o převodech peněžních prostředků, o elektronických platebních prostředcích a o platebních systémech (zákon o platebním styku)
     Usnesení č.955k návrhu zákona, o převodech peněžních prostředků, o elektronických platebních prostředcích a o platebních systémech (zákon o platebním styku)
     Usnesení č.956k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
     Usnesení č.956k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
     Usnesení č.957k návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.957k návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.958k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. .../2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.958k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. .../2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.959k návrhu zákona, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.959k návrhu zákona, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
     Usnesení č.960k návrhu zákona o vojenských veteránech
     Usnesení č.960k návrhu zákona o vojenských veteránech
     Usnesení č.961k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.961k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.962o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
     Usnesení č.962o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
     Usnesení č.963o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong
     Usnesení č.963o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong
     Usnesení č.964o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao
     Usnesení č.964o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao
     Usnesení č.965 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Horské službě České republiky (sněmovní tisk č.1030)
     Usnesení č.965 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Horské službě České republiky (sněmovní tisk č.1030)
     Usnesení č.966 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)
     Usnesení č.966 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)
     Usnesení č.967o návrhu na rozdělení 3,6 mld. Kč v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001
     Usnesení č.967o návrhu na rozdělení 3,6 mld. Kč v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001
     Usnesení č.968o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002
     Usnesení č.968o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002
     Usnesení č.969o návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002
     Usnesení č.969o návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002
     Usnesení č.970o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.970o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.971o zabezpečení finančních prostředků na výplatu odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
     Usnesení č.971o zabezpečení finančních prostředků na výplatu odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
     Usnesení č.972o rozpočtu, ročním plánu činnosti na rok 2002, tříletém plánu činnosti a dlouhodobém plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů
     Usnesení č.972o rozpočtu, ročním plánu činnosti na rok 2002, tříletém plánu činnosti a dlouhodobém plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů
     Usnesení č.973ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2001
     Usnesení č.973ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2001
     Usnesení č.974ke Zprávě o průběhu a potřebách komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie
     Usnesení č.974ke Zprávě o průběhu a potřebách komunikační strategie České republiky před vstupem do Evropské unie
     Usnesení č.975o Principech a postupu realizace pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků
     Usnesení č.975o Principech a postupu realizace pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků
     Usnesení č.976k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.976k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
     Usnesení č.977k návrhu na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
     Usnesení č.977k návrhu na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
     Usnesení č.978o obeslání 13. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu
     Usnesení č.978o obeslání 13. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které porušují ozonovou vrstvu
     Usnesení č.979k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Španělském království ve dnech 25. až 27. října 2001
     Usnesení č.979k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Španělském království ve dnech 25. až 27. října 2001
     Usnesení č.980k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 30. září až 2. října 2001
     Usnesení č.980k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 30. září až 2. října 2001
     Usnesení č.981k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy viceprezidenta a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Filipínské republiky pana Teofisty Guingony v České republice ve dnech 11. až 15. října 2001
     Usnesení č.981k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy viceprezidenta a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Filipínské republiky pana Teofisty Guingony v České republice ve dnech 11. až 15. října 2001
     Usnesení č.982o odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o zajištění provádění úkonů předsedy tohoto úřadu
     Usnesení č.982o odvolání předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o zajištění provádění úkonů předsedy tohoto úřadu
     Usnesení č.983o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2001
     Usnesení č.983o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2001
     Usnesení č.984o předběžném příslibu na navýšení pojistného plnění pro zabezpečení činností některých leteckých dopravců
     Usnesení č.984o předběžném příslibu na navýšení pojistného plnění pro zabezpečení činností některých leteckých dopravců
     Usnesení č.985 + Po privatizaci 30,25 % akcií společnosti Česká pojišťovna, a. s., metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli
     Usnesení č.985 + Po privatizaci 30,25 % akcií společnosti Česká pojišťovna, a. s., metodou přímého prodeje akcií vybranému nabyvateli
     Usnesení č.987o souhlasu se jmenováním a odvoláním ředitele Vojenského zpravodajství
     Usnesení č.987o souhlasu se jmenováním a odvoláním ředitele Vojenského zpravodajství