Dokumenty vlády - 2001-11-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-11-26
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1246k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
     Usnesení č.1247o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
     Usnesení č.1248o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou
     Usnesení č.1249o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
     Usnesení č.1250o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska
     Usnesení č.1251o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
     Usnesení č.1252o nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů
     Usnesení č.1253o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví
     Usnesení č.1254o nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001
     Usnesení č.1255o nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky
     Usnesení č.1256 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (sněmovní tisk č. 1133)
     Usnesení č.1257ke Zprávě o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis
     Usnesení č.1258o souhlasu s vybudováním Radiové sítě silničního hospodářství České republiky
     Usnesení č.1259o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu
     Usnesení č.1260o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Polské republice
     Usnesení č.1261k návrhu na přijetí oficiálního pozvání České republiky k účasti na Světové výstavě EXPO 2005 Aichi
     Usnesení č.1262o jmenování vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva
     Usnesení č.1263 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1264k informaci o realizaci kampaně proti rasismu
     Usnesení č.1265o souhlasu s účastí předsedy vlády na slavnostním ceremoniálu pojmenování náměstí před budovou Národní rady Slovenské republiky v Bratislavě po Alexandru Dubčekovi
     Usnesení č.1266o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
     Usnesení č.1267k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří – Mostowice
     Usnesení č.1268k výsledkům opakovaného prvního stupně výběrového řízení na provozovatele Univerzálního mobilního telekomunikačního systému a návrhu dalšího postupu
     Usnesení č.1269o zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2002 (usnesení vlády z 3. října 2001 č. 996)
     Usnesení č.1270o změně usnesení vlády ze 14. listopadu 2001 č. 1189, k Návrhu účasti státu na přípravě a uspořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 v České republice
     Usnesení č.1271o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Španělského království José Maríi Aznara v České republice
     Usnesení č.1272 + Pk návrhu na změnu a doplněk Statutu Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii
     Usnesení č.1273k návrhu na změny ve funkci člena Rady vlády České republiky pro sociální a ekonomickou strategii (RASES)
     Usnesení č.1274k informaci o úpravách cen energií s platností od 1. ledna 2002
     Usnesení č.1275o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.1276k informaci o činnosti České republiky v programech Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG)
     Usnesení č.1277k návrhu dalšího postupu v jednáních o přistoupení České republiky k Evropské unii v kapitole Daně