Dokumenty vlády - 2001-12-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-12-19
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1344k návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu - Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi (329 060)
     Usnesení č.1344k návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu - Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi (329 060)
     Usnesení č.1345o nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
     Usnesení č.1345o nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
     Usnesení č.1346o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1346o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1347o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez - Passer", cestovního dokladu Evropské unie "Laissez - Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie "Emergency Travel Document"
     Usnesení č.1347o nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez - Passer", cestovního dokladu Evropské unie "Laissez - Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie "Emergency Travel Document"
     Usnesení č.1348o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
     Usnesení č.1348o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
     Usnesení č.1349 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1179)
     Usnesení č.1349 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1179)
     Usnesení č.1350 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů (sněmovní tisk č. 1180)
     Usnesení č.1350 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů (sněmovní tisk č. 1180)
     Usnesení č.1351 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1181)
     Usnesení č.1351 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1181)
     Usnesení č.1352 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1178)
     Usnesení č.1352 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1178)
     Usnesení č.1353 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1185)
     Usnesení č.1353 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1185)
     Usnesení č.1354 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. (sněmovní tisk č. 1184)
     Usnesení č.1354 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. (sněmovní tisk č. 1184)
     Usnesení č.1355 + 2Po Plánu legislativních prací vlády na rok 2002
     Usnesení č.1355 + 2Po Plánu legislativních prací vlády na rok 2002
     Usnesení č.1356 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2002 o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2002
     Usnesení č.1356 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2002 o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2002
     Usnesení č.1357ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 30. listopadu 2001
     Usnesení č.1357ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 30. listopadu 2001
     Usnesení č.1358k návrhu smluvních vztahů k realizaci záměru výstavby komunikace D47
     Usnesení č.1358k návrhu smluvních vztahů k realizaci záměru výstavby komunikace D47
     Usnesení č.1359 + Pke zprávě o zpřesněných běžných výdajích na zaměstnance krajských úřadů na rok 2002
     Usnesení č.1359 + Pke zprávě o zpřesněných běžných výdajích na zaměstnance krajských úřadů na rok 2002
     Usnesení č.1360k Informaci o zkušenostech se zaváděním Koncepce integrace cizinců na území České republiky
     Usnesení č.1360k Informaci o zkušenostech se zaváděním Koncepce integrace cizinců na území České republiky
     Usnesení č.1361k Vyhodnocení plnění cílů Energetické politiky
     Usnesení č.1361k Vyhodnocení plnění cílů Energetické politiky
     Usnesení č.1362 + 2Po realizaci Závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva
     Usnesení č.1362 + 2Po realizaci Závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva
     Usnesení č.1363k návrhu na zavedení nových vzájemných koncesí v obchodě s rybami a výrobky z ryb mezi Českou republikou a Evropskou unií
     Usnesení č.1363k návrhu na zavedení nových vzájemných koncesí v obchodě s rybami a výrobky z ryb mezi Českou republikou a Evropskou unií
     Usnesení č.1364k naplňování závazků vyplývajících z rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1373 (2001) k boji proti mezinárodnímu terorismu a závěrečné deklarace Evropské konference z 20. října 2001
     Usnesení č.1364k naplňování závazků vyplývajících z rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1373 (2001) k boji proti mezinárodnímu terorismu a závěrečné deklarace Evropské konference z 20. října 2001
     Usnesení č.1365k rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1367 (2001) z 10. září 2001, ke zrušení zbrojního embarga vůči Svazové republice Jugoslávie
     Usnesení č.1365k rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1367 (2001) z 10. září 2001, ke zrušení zbrojního embarga vůči Svazové republice Jugoslávie
     Usnesení č.1366o ukončení platnosti omezených sankčních opatření Rady bezpečnosti Organizace spojených národů vůči Súdánské republice
     Usnesení č.1366o ukončení platnosti omezených sankčních opatření Rady bezpečnosti Organizace spojených národů vůči Súdánské republice
     Usnesení č.1367k informaci o výsledcích jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti států Evropské unie ve věci zrušení vízové povinnosti pro občany Rumunska a návrh dalšího postupu České republiky vůči Rumunsku ve vízové oblasti
     Usnesení č.1367k informaci o výsledcích jednání Rady ministrů vnitra a spravedlnosti států Evropské unie ve věci zrušení vízové povinnosti pro občany Rumunska a návrh dalšího postupu České republiky vůči Rumunsku ve vízové oblasti
     Usnesení č.1368k návrhu na změnu Dohody o ochraně netopýrů v Evropě
     Usnesení č.1368k návrhu na změnu Dohody o ochraně netopýrů v Evropě
     Usnesení č.1369k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na 16. ministerské konferenci Mezinárodní organizace Frankofonie, dne 11. ledna 2002 v Paříži
     Usnesení č.1369k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na 16. ministerské konferenci Mezinárodní organizace Frankofonie, dne 11. ledna 2002 v Paříži
     Usnesení č.1370o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva životního prostředí mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.1370o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva životního prostředí mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.1371 + Po Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity
     Usnesení č.1371 + Po Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity
     Usnesení č.1372o zrušení Republikového výboru pro děti, mládež a rodinu
     Usnesení č.1372o zrušení Republikového výboru pro děti, mládež a rodinu
     Usnesení č.1373o jmenování přednosty Okresního úřadu Žďár nad Sázavou
     Usnesení č.1373o jmenování přednosty Okresního úřadu Žďár nad Sázavou
     Usnesení č.1374k návrhu transformace vojenských technických ústavů a vojenských opravárenských podniků
     Usnesení č.1374k návrhu transformace vojenských technických ústavů a vojenských opravárenských podniků
     Usnesení č.1375 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 188)
     Usnesení č.1375 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 188)
     Usnesení č.1376o jmenování vládního zmocněnce pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky a vyjednávacího týmu pro realizaci tohoto nákupu
     Usnesení č.1376o jmenování vládního zmocněnce pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky a vyjednávacího týmu pro realizaci tohoto nákupu
     Usnesení č.1377o výběru poradce spolupodílejícího se na přípravě kontraktu na nákup 24 kusů víceúčelových taktických nadzvukových letounů Gripen pro Armádu České republiky
     Usnesení č.1377o výběru poradce spolupodílejícího se na přípravě kontraktu na nákup 24 kusů víceúčelových taktických nadzvukových letounů Gripen pro Armádu České republiky
     Usnesení č.1378o souhlasu s dodatečným rozpočtovým opatřením ve státním rozpočtu na rok 2001 v rozpočtové kapitole Ministerstva dopravy a spojů
     Usnesení č.1378o souhlasu s dodatečným rozpočtovým opatřením ve státním rozpočtu na rok 2001 v rozpočtové kapitole Ministerstva dopravy a spojů
     Usnesení č.1379o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002
     Usnesení č.1379o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002