Dokumenty vlády - 2002-01-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-01-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.109ke Zprávě o hospodářské situaci Královéhradeckého kraje
     Usnesení č.110k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.111k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.112 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1207)
     Usnesení č.113 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1205)
     Usnesení č.114 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1206)
     Usnesení č.115k výsledku výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v České republice, z hlediska ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2001, rozpočtové kapitoly Český telekomunikační úřad
     Usnesení č.116ke Zprávě o možnosti uvolnění 12. TV kanálu pro zavedení systému T-DAB na území České republiky
     Usnesení č.117k podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva, týkající se opatření směřujících ke zkvalitnění možnosti trestního stíhání osob podezřelých z páchání trestné činnosti související s obchodem s lidmi a ke zlepšení ochrany obětí této trestní činnosti
     Usnesení č.118 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.119 + Po obeslání 7. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) Globálního fóra ministrů životního prostředí
     Usnesení č.120o Zabezpečení vzdušného prostoru České republiky