Dokumenty vlády - 2002-02-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-02-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č.121 + Pk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 1214)
     Usnesení č.122 + Pk návrhu zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů (sněmovní tisk č. 1213)
     Usnesení č.123o souhlasu s účastí předsedy vlády na setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Maďarské republice
     Usnesení č.124o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Státu Izrael
     Usnesení č.125o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Lotyšské republice
     Usnesení č.126o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Alžírské demokratické a lidové republice
     Usnesení č.127o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Josepha Fischera v České republice
     Usnesení č.128o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Africké unie a Senegalců v zahraničí Senegalské republiky Cheikh Tidiane Gadio v České republice
     Usnesení č.129o změně usnesení vlády z 29. října 2001 č. 1104, k návrhu na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládajícího systém kolektivních stížností
     Usnesení č.130o ustavení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavby pro státní organizaci České dráhy
     Usnesení č.131o postupu Programu restrukturalizace ocelářského průmyslu v České republice
     Usnesení č.132k informaci o soudním sporu vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 32 C 42/99
     Usnesení č.133o zpětvzetí některých vládních návrhů zákonů z dalšího projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
     Usnesení č.134k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002