Dokumenty vlády - 2002-02-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-02-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.135ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Zlínského kraje
     Usnesení č.136k řešení umístění sídla Zlínského kraje
     Usnesení č.137k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 146/2000 Sb.
     Usnesení č.138k návrhu věcného záměru zákona o ochraně dětí při práci a návrh novelizace předpisů souvisejících
     Usnesení č.139o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.140o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.141o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.142o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.143o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002, rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa
     Usnesení č.144k programu podpory urychlení výsadby vinic na území České republiky v předvstupním období
     Usnesení č.145o jmenování předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
     Usnesení č.146o návrhu na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
     Usnesení č.147k návrhu na uskutečnění příhraničního setkání předsedů vlád České republiky a Polské republiky na novém hraničním přechodu Bartultovice - Trzebina, dne 15. února 2002
     Usnesení č.148k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy státního ministra zahraničních věcí Indické republiky pana Omara Abdulláha v České republice, ve dnech 19. a 20. února 2002
     Usnesení č.149o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku telekomunikačních služeb pro Ministerstvo obrany
     Usnesení č.150o souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky za účelem výcviku
     Usnesení č.151o obeslání Ministerské konference Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) k bezpečnosti civilního letectví
     Usnesení č.152o Společném memorandu České republiky a Nizozemského království pro zasedání Evropské rady