Dokumenty vlády - 2002-04-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-04-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.367ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Libereckého kraje
     Usnesení č.368 + Po vyjádření státní podpory kandidatuře na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2007 v České republice
     Usnesení č.369o postoupení pohledávky České konsolidační agentury za společností TERMIZO, a. s., přímému zájemci - městu Liberec
     Usnesení č.370ke Zprávě o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády
     Usnesení č.371ke Zprávě o činnosti Legislativní rady vlády za období od srpna 1998 do března 2002
     Usnesení č.372o Souhrnu zbývajících úkolů České republiky pro vstup do Evropské unie
     Usnesení č.373o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
     Usnesení č.374o nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
     Usnesení č.375o privatizaci 51,1 % akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s.
     Usnesení č.376o pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dalších mezinárodních organizací a institucí, aby pozorovaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002
     Usnesení č.377k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého Svazu sovětských socialistických republik a Ruské federace vůči České republice
     Usnesení č.378k návrhu na podpis a ratifikaci Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
     Usnesení č.379k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D47 a polské dálnice A1 na česko-polských státních hranicích
     Usnesení č.380o návrhu na udělení Medaile Za zásluhy I. stupně admirálu Guido Venturonimu
     Usnesení č.381o jmenování přednosty Okresního úřadu Znojmo
     Usnesení č.382 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 191)
     Usnesení č.383o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na investiční úvěr se státní zárukou na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471 pro České dráhy, s. o.
     Usnesení č.384o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavbu 426 bytových jednotek Chodovec, Praha 11, pro Magistrát hlavního města Prahy
     Usnesení č.385o Národním akčním plánu boje proti terorismu
     Usnesení č.386o změně usnesení vlády z 22. listopadu 1999 č. 1236, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
     Usnesení č.387k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.388o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002