Dokumenty vlády - 2002-04-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-04-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.416ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Plzeňského kraje
     Usnesení č.417 + Pke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015
     Usnesení č.418k návrhu Kontraktu na nákup 24 víceúčelových nadzvukových letounů JAS-39 Gripen
     Usnesení č.419k přípravě kampaně proti rasismu
     Usnesení č.420k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2002
     Usnesení č.421k zabezpečení přípravy území průmyslové zóny Kolín - Ovčáry pro výstavbu výrobního závodu společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o
     Usnesení č.422k Informaci o realizaci nástroje ISPA
     Usnesení č.423k informaci o průběhu sjednávání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k této smlouvě
     Usnesení č.424o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice
     Usnesení č.425o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Polské republiky Leszka Millera v České republice
     Usnesení č.426k pracovní návštěvě prezidentů Litevské republiky, Lotyšské republiky a Estonské republiky v České republice
     Usnesení č.427o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu Phila Goffa v České republice
     Usnesení č.428o souhlasu s vysláním delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na ministerské zasedání Severoatlantické rady NATO v Reykjavíku
     Usnesení č.429o přiznání statusu pozorovatele České republice v Dunajské komisi a o příspěvku do fondu Dunajské komise na vyčištění plavební dráhy Dunaje
     Usnesení č.430 + Po souhlasu s vývozem za účelem vystavení movitých národních kulturních památek v zahraničí
     Usnesení č.431ke zřízení funkce Národní operátor telekomunikačních sítí a jmenování ČESKÝ TELECOM, a. s. národním operátorem telekomunikačních sítí
     Usnesení č.432ke vstupu strategického investora do společnosti Zetor, a. s.
     Usnesení č.433 + Po poskytnutí trvale nepotřebného vojenského materiálu Slovenské republice
     Usnesení č.434ke Zprávě o Evropské chartě pro malé podniky
     Usnesení č.435ke Zprávě o postupu jednání o restrukturalizaci ocelářského průmyslu v České republice
     Usnesení č.436o změně usnesení vlády z 25. března 2002 č. 297, o nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu