Dokumenty vlády - 2002-04-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-04-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.437ke Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky
     Usnesení č.438o Vojenské strategii České republiky
     Usnesení č.439k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.440k návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2001 a neuhrazené části schodku státního rozpočtu za rok 2000
     Usnesení č.441ke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou v roce 2001
     Usnesení č.442o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002 rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa
     Usnesení č.443o změně usnesení vlády z 23. srpna 2000 č. 816, o vymezení limitů finančních prostředků a změně účelu užití části finančních prostředků alokovaných Ministerstvu vnitra usnesením vlády z 21. července 1999 č. 765, ve znění usnesení vlády z 28. července 1999 č. 813
     Usnesení č.444k důsledkům změn v úhradách zdravotní péče na podmínky splácení úvěrů poskytnutých Všeobecné fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici Motol
     Usnesení č.445ke statutu, jednacímu řádu a volebnímu řádu Hospodářské komory České republiky
     Usnesení č.446 + Pke jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posuzování a hodnocení nabídek k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji
     Usnesení č.447k návrhu na účast předsedy vlády na slavnostním otevření české národní expozice v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi v Polské republice dne 8. května 2002
     Usnesení č.448k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Bruselu ve dnech 23. a 24. května 2002
     Usnesení č.449k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Svazové republice Jugoslávii dne 7. května 2002
     Usnesení č.450k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pana Ivo Mathé v Kostarické republice ve dnech 6. až 10. května 2002, při příležitosti inaugurace nového prezidenta Kostarické republiky
     Usnesení č.451ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. do 31. března 2002
     Usnesení č.452k návrhu smluvních vztahů a způsobu financování výstavby komunikace D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskou republikou
     Usnesení č.453o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.454o návrhu na jmenování a povýšení do hodnosti generálů
     Usnesení č.455o změně závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2002 rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa