Dokumenty vlády - 2002-05-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-05-06
     Záznam z jednání
     Usnesení č.456ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje
     Usnesení č.457k přestavbě železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem statutárního města Brna
     Usnesení č.458k žádosti statutárního města Brna o povolení emise komunálních obligací
     Usnesení č.459k návrhu zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů)
     Usnesení č.460k návrhu Dodatku č. 1 ke Globálnímu plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech
     Usnesení č.461k problematice převzetí pohledávek Českých drah u železnic bývalé SFRJ a pohledávek železničních opravárenských subjektů u Českých drah Českou konsolidační agenturou
     Usnesení č.462k Výsledkům hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací
     Usnesení č.463o zahraniční rozvojové pomoci České republiky v roce 2002
     Usnesení č.464k návrhu na sjednání Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, upravujícího přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda
     Usnesení č.465 + Po obeslání XXVII. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.)
     Usnesení č.466o obeslání 55. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
     Usnesení č.467o obeslání zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
     Usnesení č.468k návrhu Deklarace České republiky o uznání Demokratické republiky Východní Timor ode dne jejího vzniku 20. května 2002, návrhu Společného prohlášení o navázání diplomatických styků a návrhu oficiální účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na slavnostním vyhlášení nezávislosti Demokratické republiky Východní Timor
     Usnesení č.469o souhlasu s účastí předsedy vlády na setkání premiérů zemí Beneluxu a Visegrádské skupiny ve Slovenské republice
     Usnesení č.470o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Mikuláše Dzurindy v České republice
     Usnesení č.471k návrhu na úhradu příspěvku na činnost Výboru pro lidská sídla Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v Ženevě
     Usnesení č.472k žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovních reprezentantů České republiky
     Usnesení č.473k návrhu na jmenování přednostů okresních úřadů České Budějovice a Klatovy
     Usnesení č.474 + Po jmenování členů Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj
     Usnesení č.475 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 192)
     Usnesení č.476k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.477 + 2Po privatizaci majetkové účasti státu na podnikání regionálních elektroenergetických distribučních společností
     Usnesení č.478 + Po obeslání 90. zasedání Mezinárodní konference práce
     Usnesení č.479o změně usnesení vlády z 18. března 2002 č. 277, k návrhu na přístup České republiky k Memorandu o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben