Dokumenty vlády - 2002-07-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-07-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.697k vývozu majetku České republiky do Francouzské republiky v rámci mezinárodního kulturního projektu Česká kulturní sezóna ve Francouzské republice 2002
     Usnesení č.698 o nařízeních vlády k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
     Usnesení č.699 o nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
     Usnesení č.700ke Zprávě o stavu ochrany vod před znečištěním v České republice v roce 2001
     Usnesení č.701o zpřesnění mechanismu doplňování zdrojů společnosti Česká inkasní, s.r.o., k úhradě jejích závazků v rámci II. fáze transformace Československé obchodní banky, a.s.
     Usnesení č.702k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů
     Usnesení č.703k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
     Usnesení č.704k návrhu na jmenování velvyslance se zvláštním posláním
     Usnesení č.705o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.706o financování mezinárodních konferencí a dalších odborných akcí Ministerstvem vnitra v roce 2002
     Usnesení č.707o finančním zajištění zaměstnanců ve správních úřadech na vybraném postgraduálním studiu
     Usnesení č.708k vydání publikace k otázce českoněmeckých vztahů
     Usnesení č.709k informacím k zabezpečení úkolů vyplývajících z novely zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.710o změně usnesení vlády z 12. června 2002 č. 590, ke zprávě o hospodářské a sociální situaci Vysočiny
     Usnesení č.711o návrhu na vyslání příslušníků Armády České republiky do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) JOINT FORGE na území Bosny a Hercegoviny
     Usnesení č.712 + Po opatřeních souvisejících s přijetím zákona o soudním řádu správním