Dokumenty vlády - 2002-07-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-07-10
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Záznam z jednání
     Usnesení č.713o nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
     Usnesení č.713o nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
     Usnesení č.713o nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
     Usnesení č.714 + Pke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001 (ve srovnání s rokem 2000)
     Usnesení č.715ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2001
     Usnesení č.716ke Zprávě o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (2000-2002) a o aktualizaci tohoto plánu na další období
     Usnesení č.717ke Zprávě o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva za období od 1. června 2001 do 31. května 2002
     Usnesení č.717ke Zprávě o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva za období od 1. června 2001 do 31. května 2002
     Usnesení č.717ke Zprávě o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva za období od 1. června 2001 do 31. května 2002
     Usnesení č.718ke Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky Stav k 31. prosinci 2001
     Usnesení č.719ke Zprávě o vývoji situace v oblasti nelegální migrace a zneužívání azylové procedury občany Rumunska na území České republiky
     Usnesení č.719ke Zprávě o vývoji situace v oblasti nelegální migrace a zneužívání azylové procedury občany Rumunska na území České republiky
     Usnesení č.720k podrobnému návrhu pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků
     Usnesení č.720k podrobnému návrhu pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků
     Usnesení č.720k podrobnému návrhu pilotního projektu Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků
     Usnesení č.721o doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
     Usnesení č.721o doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
     Usnesení č.722k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002
     Usnesení č.722k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002
     Usnesení č.723o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.723o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.724k Informaci o postupu realizace záměru usnesení vlády z 23. ledna 2002 č. 89, k návrhu změny vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky Explosia, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti ALIACHEM
     Usnesení č.724k Informaci o postupu realizace záměru usnesení vlády z 23. ledna 2002 č. 89, k návrhu změny vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky Explosia, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti ALIACHEM
     Usnesení č.725o dalším postupu nakládání s majetkovou účastí v První česko-ruské bance, s.r.o.
     Usnesení č.726o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, předložených na plnění veřejné zakázky na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
     Usnesení č.727o nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností
     Usnesení č.728o nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
     Usnesení č.729o změně usnesení vlády z 3. července 2002 č. 702, k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů
     Usnesení č.730o obeslání Světového summitu o udržitelném rozvoji
     Usnesení č.731o nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby
     Usnesení č.732o jmenování prvních členů představenstva a prvních členů dozorčí rady akciové společnosti České dráhy a o pověření činností v řídícím výboru
     Usnesení č.733o schválení zakladatelské listiny akciové společnosti České dráhy a stanov této společnosti
     Usnesení č.734o postupu při zastupování České republiky před Arbitrážním soudem ve Švédském království, ve Stockholmu, ve věci pana Wiliama Nagela, občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska