Dokumenty vlády - 2002-07-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-07-24
     Záznam z jednání
     Usnesení č.739o odvolání a jmenování mluvčího vlády
     Usnesení č.740o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády a vůči Bezpečnostní informační službě
     Usnesení č.741o složení Bezpečnostní rady státu
     Usnesení č.742 + 3Po změně a zrušení usnesení vlády, směrnic a instrukcí ministerstev pro okresní úřady
     Usnesení č.743k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v komunitárních programech ME- DIA Plus a MEDIA -Training