Dokumenty vlády - 2002-08-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-08-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.787o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje
     Usnesení č.788k vyslovení souhlasu s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky v souvislosti s účastí na záchranných pracích
     Usnesení č.789k návrhu na uskutečnění setkání předsedy vlády s německým spolkovým kancléřem, rakouským spolkovým kancléřem a slovenským předsedou vlády
     Usnesení č.790k Informaci o finanční pomoci v oblasti bydlení poskytnuté občanům postiženým povodněmi v roce 1997 a v roce 1998
     Usnesení č.791k informaci o ochraně veřejného zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění v souvislosti s povodněmi v srpnu 2002
     Usnesení č.792o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002