Dokumenty vlády - 2002-08-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-08-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.793o přechodném bezplatném poskytnutí zdrojů ze státních hmotných rezerv
     Usnesení č.794k návrhu na obeslání 57. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku
     Usnesení č.795k pracovní návštěvě spolkového prezidenta Rakouské republiky Thomase Klestila v České republice
     Usnesení č.796o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje
     Usnesení č.797k programu podpory podnikatelů v oblastech postižených povodní v roce 2002 REKONSTRUKCE
     Usnesení č.798o Strategii obnovy území částí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina postižených mimořádnými záplavami
     Usnesení č.799k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.800k návrhu zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
     Usnesení č.801k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.802k návrhu zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
     Usnesení č.803o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.804o nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
     Usnesení č.805o nařízení vlády k finanční pomoci v souvislosti s povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.806k programům obnovy území postižených povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.807kterým se mění usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č.765, k návrhu státního rozpočtu na rok 2003
     Usnesení č.808 + Po úhradě prvotních nákladů na nezbytná opatření realizovaná proti povodním
     Usnesení č.809k návrhu na zařazení regionů postižených povodněmi mezi státem podporované regiony
     Usnesení č.810k Programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu
     Usnesení č.811 + Pke Zprávě o evakuacích v souvislosti se záplavami v České republice v srpnu 2002
     Usnesení č.812k informaci o postupu reformy veřejné správy v souvislosti s povodněmi v srpnu 2002