Dokumenty vlády - 2002-09-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-09-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č.841k návrhu zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.842 + Pk návrhu změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.843 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 19)
     Usnesení č.844o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
     Usnesení č.845o Zásadách pro dokončení řízení procesu implementace schengenského acquis
     Usnesení č.846ke Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2001
     Usnesení č.847 + Pk výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2001
     Usnesení č.848o využití přednostů okresních úřadů po ukončení činnosti okresních úřadů
     Usnesení č.849k návrhu na účast ministra průmyslu a obchodu, v zastoupení předsedy vlády, v čele delegace České republiky na setkání předsedů vlád členských států Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA)
     Usnesení č.850k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě a k návrhu na ratifikaci uvedené úmluvy a dodatkového protokolu
     Usnesení č.851o obeslání Ministerské konference o stárnutí