Dokumenty vlády - 2002-09-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-09-08
     Záznam z jednání
     Usnesení č.852k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.853k návrhu zákona o některých opatřeních v nemocenském pojištění (péči) a k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
     Usnesení č.854k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.855k návrhu zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
     Usnesení č.856 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně a některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (sněmovní tisk č. 21)
     Usnesení č.857k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.858k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.859o využití Vládního povodňového konta
     Usnesení č.860k možnostem využití nástroje ISPA, při řešení povodňové situace vzniklé v roce 2002
     Usnesení č.861o změně usnesení vlády ze 4. září 2002 č. 851, o obeslání Ministerské konference o stárnutí
     Usnesení č.862k nabídce úvěru od Evropské investiční banky na likvidaci povodňových škod vzniklých v roce 2002