Dokumenty vlády - 2002-09-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-09-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.863k návrhu zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
     Usnesení č.864k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
     Usnesení č.865 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 20)
     Usnesení č.866k návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích
     Usnesení č.867o prohlášení vlády „Pražský summit - výzva pro Českou republiku i Alianci”
     Usnesení č.868k obeslání 52. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace
     Usnesení č.869k návrhu na obeslání sedmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluvy)
     Usnesení č.870k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Havla s delegací ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.871k možnostem řešení dislokace ústředních orgánů státní správy zasažených povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.872 + Pk finanční restrukturalizaci společnosti VÍTKOVICE, a. s.
     Usnesení č.873o souhlasu s účastí místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje na Evropském ekonomickém summitu v Salzburgu
     Usnesení č.874o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002
     Usnesení č.875o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím v období od 16. září 2002 do 30. listopadu 2002
     Usnesení č.876 + Po uvolnění finančních prostředků pro naléhavou pomoc obcím při odstranění odpadů vzniklých při povodních v srpnu 2002
     Usnesení č.877o změně usnesení vlády z 19. června 2002 č. 658, k návrhu na obeslání Konference k přístupu Evropského společenství za člena Evropské organizace pro spolupráci při zajišťování bezpečnosti leteckého provozu ( EUROCONTROL)