Dokumenty vlády - 2002-10-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-10-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.961k návrhu zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách)
     Usnesení č.962ke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2001
     Usnesení č.963o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu
     Usnesení č.964k informaci o vlivu realizace energetické politiky na zaměstnanost a životní náklady domácností
     Usnesení č.965ke Zprávě o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství (stav ke dni 30. června 2002)
     Usnesení č.966o Koncepci řešení vládního utajeného spojení
     Usnesení č.967 + Po řešení problematiky překážek volného poskytování služeb a usazování za účelem podnikání ve sféře, která není harmonizována právem Evropských společenství
     Usnesení č.968k návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
     Usnesení č.969k rozšíření seznamu společností zařazených do restrukturalizačních programů EXIT a ROZVAHA a o zdokonalení těchto programů
     Usnesení č.970o změně usnesení vlády z 31. května 1999 č. 538, o Radonovém programu České republiky
     Usnesení č.971o změnách usnesení vlády s úkoly stanovenými okresním úřadům ve vztahu k Ministerstvu kultury
     Usnesení č.972ke kandidátům na jmenování profesorů
     Usnesení č.973o Strategii obnovy území Jihočeského kraje, postiženého mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.974o Strategii obnovy území Středočeského kraje, postiženého mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.975o Strategii obnovy území Plzeňského kraje, postiženého mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.976o Strategii obnovy území Ústeckého kraje, postiženého mimořádnými záplavami v srpnu 2002
     Usnesení č.977o projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
     Usnesení č.978o vyslovení souhlasu s přeletem letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky
     Usnesení č.979 + Pk vývozu majetku České republiky, uměleckých děl z tzv. Kramářovy sbírky Národní galerie v Praze, do Francouzské republiky
     Usnesení č.980k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na III. konferenci ministrů zahraničních věcí států Regionálního partnerství v Portoroži dne 14. října 2002
     Usnesení č.981 + Po zřízení Rady vlády pro obnovu území postiženého povodněmi
     Usnesení č.982o návrhu na zvolení místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky