Dokumenty vlády - 2002-10-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-10-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1019k Návrhu na doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002
     Usnesení č.1020o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
     Usnesení č.1021 + Pk návrhu na obeslání 8. konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
     Usnesení č.1022o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Eduarda Kukana v České republice