Dokumenty vlády - 2002-10-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2002-10-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1023k přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2003
     Usnesení č.1024k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2003
     Usnesení č.1025k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003
     Usnesení č.1026k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé stanovujícího opatření pro obchod s některými druhy ryb a výrobky z ryb