Dokumenty vlády - 2003-02-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-02-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.132k Informaci o stavu Jihočeského kraje po povodních v roce 2002 a jeho dalším rozvoji
     Usnesení č.133k odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území Jihočeského kraje
     Usnesení č.134k obnově, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží v letech 2003 až 2006
     Usnesení č.135k návrhu zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky
     Usnesení č.136 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 171)
     Usnesení č.137k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až září 2002
     Usnesení č.138k návrhu na sjednání Protokolu doplňujícího Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě z 23. dubna 1998
     Usnesení č.139k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě
     Usnesení č.140k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 15. února 2003
     Usnesení č.141k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Portugalské republice a ve Španělském království ve dnech 19. a 20. února 2003
     Usnesení č.142o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na vybrané stavby
     Usnesení č.143o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na vybranou stavbu
     Usnesení č.144k návrhu na změnu ve funkci předsedy Českého statistického úřadu