Dokumenty vlády - 2003-06-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-06-11
     Záznam z jednání
     Usnesení č.568k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.569ke Zprávě o plnění Programového prohlášení vlády
     Usnesení č.570 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (sněmovní tisk č. 325)
     Usnesení č.571ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice
     Usnesení č.572ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002
     Usnesení č.573ke Zprávě o využívání prostředků předvstupní pomoci Evropských společenství v České republice v období 2002 - 2003
     Usnesení č.574 + Pk Výroční zprávě a Účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky za rok 2002
     Usnesení č.575 + Pk Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2002 a Účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2002
     Usnesení č.576ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002
     Usnesení č.577k analýze možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech
     Usnesení č.578o Programu pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce
     Usnesení č.579k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
     Usnesení č.580k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
     Usnesení č.581k pracovní návštěvě prezidenta Republiky Slovinsko Janeze Drnovšeka v České republice
     Usnesení č.582o změně usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 51, o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
     Usnesení č.583k návrhu změny povodňových komisí ucelených povodí na povodňové komise krajů
     Usnesení č.584ke Zprávě o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže
     Usnesení č.585o odvolání a jmenování členů výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
     Usnesení č.586k návrhu na podpis Rámcové úmluvy o kontrole tabáku
     Usnesení č.587k informaci o výstavbě mnohonárodního praporu ochrany proti zbraním hromadného ničení
     Usnesení č.588o mandátu pro místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí na jednání Rady Evropské unie pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. června 2003
     Usnesení č.589k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.590 + Pke Zprávě o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2002