Dokumenty vlády - 2003-06-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-06-18
     Záznam z jednání
     Usnesení č.592o fiskálním cílení a střednědobém výdajovém rámci centrální vlády (státního rozpočtu a státních fondů) na léta 2004 až 2006
     Usnesení č.593 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 331)
     Usnesení č.594k Rámcové strategii financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí
     Usnesení č.595k aktualizaci Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
     Usnesení č.596 + Pke zprávě Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením v roce 2002
     Usnesení č.597 + Po Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 a k rozboru jejich financování z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002
     Usnesení č.598o řešení podpory výstavby nájemních bytů v Kolíně
     Usnesení č.599o zvýšení garance na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, uvedené v ekologické smlouvě č. 207/98, uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a společností VÍTKOVICE, a.s., Ostrava
     Usnesení č.600k Informaci o postupu přípravy zabezpečení vypracování systémového projektu komplexní informatizace krajů
     Usnesení č.601ke zdokonalení spolupráce mezi Evropským úřadem pro potírání podvodných jednání a státními orgány České republiky
     Usnesení č.602o obeslání 21. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
     Usnesení č.603k Informaci o zapojení České republiky do Skupiny sever pro civilně - vojenskou spolupráci
     Usnesení č.604k návrhu na účast předsedy vlády na oficiálním summitu premiérů států V4 ve Slovenské republice ve dnech 24. a 25. června 2003
     Usnesení č.605k návrhu na účast předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na konferenci Europa Forum Wachau v Rakouské republice dne 29. června 2003
     Usnesení č.606k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Litevské republice a v Estonské republice ve dnech 25. a 26. června 2003
     Usnesení č.607k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Korejské republiky Ko Kona v České republice ve dnech 29. června až 1. července 2003
     Usnesení č.608k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Kanady Jeana Chrétiena v České republice ve dnech 2.a 3. července 2003
     Usnesení č.609o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.610k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. ledna do 31. března 2003
     Usnesení č.611o zabezpečení letecké dopravy sportovců reprezentujících Českou republiku v zahraničí
     Usnesení č.612o nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů