Dokumenty vlády - 2003-10-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-10-20
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1028k návrhu zákona o dani z přidané hodnoty a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty
     Usnesení č.1029o nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky
     Usnesení č.1030o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1031o návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2004
     Usnesení č.1032k Analýze možnosti využití testu integrity v podmínkách České republiky
     Usnesení č.1033o Programu podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek
     Usnesení č.1034o zařazení společnosti ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. do restrukturalizačního programu EXIT 2
     Usnesení č.1035ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. září do 30. září 2003
     Usnesení č.1036ke Zprávě o činnosti systému Českého úřadu bezpečnosti práce za rok 2002
     Usnesení č.1037ke změnám textu základních dokumentů Mezinárodní telekomunikační unie
     Usnesení č.1038k návrhu na vyslání delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince 2003 v Maastrichtu
     Usnesení č.1039k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice ve dnech 27. a 28. října 2003
     Usnesení č.1040k návrhu na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Dárcovské konferenci k rekonstrukci Irácké republiky, konané v Madridu ve dnech 23. a 24. října 2003
     Usnesení č.1041k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády Italské republiky Gianfranca Finiho v České republice ve dnech 7. a 8. listopadu 2003
     Usnesení č.1042 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1043o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1044o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1045o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.1046k návrhu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2004, poskytovaných podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
     Usnesení č.1047k uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Republice Slovinsko ve dnech 21. a 22. října 2003
     Usnesení č.1048o ustavení komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů obchodní veřejné soutěže
     Usnesení č.1049o změně Metodiky a podmínek výběru projektů poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky s účastí českých hospodářských subjektů a s využitím finančních prostředků, schválených usnesením vlády ze dne 12. května 2003 č. 468, k návrhu na další zapojení České republiky do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky
     Usnesení č.1050o schválení pořízení komplexního systému nadzvukového letounu a souvisejících služeb