Dokumenty vlády - 2003-10-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-10-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1051 + Po jmenování komise pro posouzení a hodnocení studií proveditelnosti v rámci pořízení komplexního systému nadzvukového letounu a souvisejících služeb pro zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky