Dokumenty vlády - 2006-01-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-01-11
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.35DOC49kBk Informaci o postoji České republiky k aplikaci přechodných období pro volný pohyb pracovníků, hodnocení jejich opodstatněnosti v roce 2006 a o vhodném postupu směřujícím k liberalizaci volného pohybu pracovníků
 Usnesení č.36DOC51kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.37DOC58kBke Zprávě o stavu transpozice platných směrnic Evropských společenství a plnění dalších legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.37
 Usnesení č.38DOC56kBke Zprávě o plnění postupu přijatého k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu
 Usnesení č.39DOC60kBk návrhu postupu při zřizování hraničních přechodů a dalších míst pro překračování státních hranic a výstavbě objektů hraničních přechodů do plného zapojení České republiky do schengenského systému
 Usnesení č.40DOC54kBk Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.41DOC48kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/04 Návratné finanční výpomoci (bezúročné půjčky) poskytované na rozvoj zemědělsko-potravinářského komplexu
 Usnesení č.42DOC50kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/08 Hospodaření s finančními prostředky určenými na Státní program podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
 Usnesení č.43DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/06 Finanční prostředky státního rozpočtu určené na investice a obnovu areálu Fakultní nemocnice Motol
 Usnesení č.44DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/07 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002
 Usnesení č.45DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/01 Hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s majetkem státu
 Usnesení č.46DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/03 Hospodaření České školní inspekce s majetkem státu a finančními prostředky
 Usnesení č.47DOC51kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha
 Usnesení č.48DOC47kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 04/35 Výdaje na pořízení majetku a na provoz České národní banky
 Usnesení č.49DOC50kBo Strategii pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období 2006 - 2007
 Usnesení č.50DOC49kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Indické republice ve dnech 16. - 20. ledna 2006
 Usnesení č.51DOC37kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.52DOC36kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj a Národní přírodní rezervace Hruboskalsko
 Usnesení č.53DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník
 Usnesení č.54DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.55DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.56DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přírodní rezervace Kokořínský důl
 Usnesení č.57DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.58DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.59DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.60DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Roštýnská obora
 Usnesení č.61DOC46kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
 Usnesení č.62DOC50kBk návrhu na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu
 Usnesení č.63DOC48kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Polské republiky Kazimierza Marcinkiewicze v České republice dne 16. ledna 2006