Dokumenty vlády - 2006-01-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-01-18
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.68DOC50kBo nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
 Usnesení č.69DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku ) (sněmovní tisk č. 1222)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.69
 Usnesení č.70DOC51kBk Možnostem sjednocení právního prostředí kontroly prováděné orgány veřejné správy v České republice
 Usnesení č.71DOC53kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 Usnesení č.72DOC57kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2005
 Usnesení č.73DOC49kBo doplacení kapitálového vkladu České republiky v Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
 Usnesení č.74DOC47kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC46kBPříloha č.1 k usnesení č.74
 Usnesení č.75DOC51kBo odvolání a jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj, Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 Usnesení č.76DOC56kBo obeslání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.76
 Usnesení č.78DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Angolské republice, Namibijské republice, Tanzanské sjednocené republice a v Nigerijské federativní republice ve dnech 25. ledna až 4. února 2006
 Usnesení č.79DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.80DOC59kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na komplexní zajištění komunálních služeb pro město Děčín