Dokumenty vlády - 2006-02-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-02-01
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.104DOC54kBo Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky Evropské unie při realizaci komunitárních programů
 Usnesení č.105DOC50kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č.126/2004 Sb.
 Usnesení č.106DOC51kBk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1225)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.106
 Usnesení č.107DOC62kBo změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace
 Příloha č.1DOC36kBPříloha č.1 k usnesení č.107
 Příloha č.2DOC61kBPříloha č.2 k usnesení č.107
 Příloha č.3DOC50kBPříloha č.3 k usnesení č.107
 Usnesení č.108DOC53kBk návrhu na přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 Usnesení č.109DOC51kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Tuniské republice a v Marockém království ve dnech 10. až 14. února 2006
 Usnesení č.110DOC50kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Bulharské republiky Sergeje Staniševa v České republice ve dnech 16. a 17. února 2006
 Usnesení č.111DOC48kBo úhradě příspěvků Ministerstvem informatiky mezinárodní organizaci v roce 2006 a v dalších letech
 Usnesení č.112DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rejvíz
 Usnesení č.113DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.114DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.115DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn
 Usnesení č.116DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka
 Usnesení č.117DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step - Kolby
 Usnesení č.118DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.119DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.120DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
 Usnesení č.121DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
 Usnesení č.122DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.123DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.124DOC48kBke kandidátovi do funkce soudce