Dokumenty vlády - 2006-02-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-02-08
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.125DOC58kBk Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.126DOC72kBke Koncepci integrace cizinců v roce 2005
 Usnesení č.127DOC51kBo Pilotních projektech k řešení nezaměstnanosti ohrožených skupin v nejvíce postižených regionech
 Usnesení č.128DOC51kB o Harmonogramu kroků k reorganizaci odpovědností v systému finančního řízení a kontroly a v systému interního auditu na jednotlivých úrovních veřejné správy v návaznosti na specifický cíl 1 pro I. etapu Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu
 Usnesení č.129DOC57kBke zprávě o plnění usnesení vlády ze dne 4. června 2003 č. 565, o finančním řešení havarijního stavu města Terezín
 Usnesení č.130DOC54kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 Usnesení č.131DOC51kB k návrhu na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
 Usnesení č.132DOC50kBk účasti prezidenta republiky Václava Klause na zahájení Zimních olympijských her v Turíně ve dnech 10. až 13. února 2006
 Usnesení č.133DOC49kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Turecké republice ve dnech 16. až 19. února 2006
 Usnesení č.134DOC49kB k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a spolupráce Marockého království Mohameda Benaissy v České republice dne 23. února 2006
 Usnesení č.135DOC48kBo nominaci zástupců České republiky do Výboru regionů
 Usnesení č.136DOC52kBo přístupu k právnímu sporu mezi Evropským společenstvím a některými členskými státy Evropské unie na straně jedné a společnostmi RJR Nabisco Inc. a Japan Tobacco Inc. et al, na straně druhé, ve věci pašování cigaret do států Evropské unie a s tím souvisejícím tzv. praním špinavých peněz
 Usnesení č.137DOC49kBo změně usnesení vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 31, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.138DOC50kBk informaci o možnosti společného výběru pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 Usnesení č.139DOC31kBo změně ve funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu