Dokumenty vlády - 2006-03-08

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-03-08
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.233DOC51kBo zřízení Meziresortní expertní komise pro elektronickou komunikaci v agendách Evropské unie
 Příloha č.1DOC50kBPříloha č.1 k usnesení č.233
 Příloha č.2DOC64kBPříloha č.2 k usnesení č.233
 Usnesení č.234DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
 Usnesení č.235DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1256)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.235
 Usnesení č.236DOC48kBk poslaneckému návrhu zákona o náhradě mzdy za nevyčerpanou dovolenou (sněmovní tisk č. 1252)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.236
 Usnesení č.237DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1255)
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.237
 Usnesení č.238DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. (sněmovní tisk č. 1253)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.238
 Usnesení č.239DOC60kBk přípravě a realizaci Projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno
 Příloha č.1DOC75kBPříloha č.1 k usnesení č.239
 Příloha č.2DOC42kBPříloha č.2 k usnesení č.239
 Usnesení č.240DOC61kBk dočerpání úvěru z účtu České konsolidační agentury na dokončení výstavby radiokomunikačního systému složek Integrovaného záchranného systému (systému PEGAS)
 Usnesení č.241DOC54kBk návrhu na sjednání Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III)
 Usnesení č.242DOC53kBk návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a přistáními letadel ozbrojených sil Gambijské republiky na území České republiky v roce 2006
 Usnesení č.243DOC57kBke Zprávě o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2005
 Usnesení č.244DOC50kBk účasti delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2006 v Bruselu
 Usnesení č.245DOC50kBk návrhu na účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie ve dnech 10. a 11. března 2006 v Salzburgu
 Usnesení č.246DOC50kBo použití ostatních finančních prostředků rezervního fondu do oblasti finančních prostředků určených na financování programů v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2006
 Usnesení č.247DOC217kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby vybraných pozemních komunikací v otevřeném nebo užším řízení
 Usnesení č.248DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.249DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.250DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří
 Usnesení č.251DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.252DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Stará řeka a Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.253DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek některých přírodních rezervací
 Usnesení č.254DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.255DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.256DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn
 Usnesení č.257DOC48kBk informaci o problematice úniku obsahu odposlechů v tzv. cause Berka a spol.
 Usnesení č.258DOC53kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, kapitoly Ministerstva zdravotnictví a o zajištění nezabezpečených finančních prostředků v této kapitole v roce 2006