Dokumenty vlády - 2006-03-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-03-22
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.283DOC49kBk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1259)
 Příloha č.1DOC32kBPříloha č.1 k usnesení č.283
 Usnesení č.284DOC52kBke Zprávě o povinnostech České republiky vyplývajících z členství v Evropské unii ve vztahu k podpoře hospodářské soutěže v sektoru svobodných povolání
 Usnesení č.285DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry
 Usnesení č.286DOC50kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/16 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydlení
 Usnesení č.287DOC53kBke Zprávě o účinnosti Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností
 Usnesení č.288DOC55kBo zřízení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
 Příloha č.1DOC68kBPříloha č.1 k usnesení č.288
 Usnesení č.289DOC49kBo vyřazení společnosti HYBLER s.r.o., z programu EXIT 2
 Usnesení č.290DOC47kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2006
 Usnesení č.291DOC54kBk návrhu na sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
 Usnesení č.292DOC48kBk Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005
 Usnesení č.293DOC57kBk realizaci projektů v rámci zapojení České republiky do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy ke dni 31. prosince 2005
 Usnesení č.294DOC50kBo navýšení celkových početních stavů Hasičského záchranného sboru České republiky v roce 2006
 Usnesení č.295DOC53kBk návrhu na vyslovení souhlasu s přístupem k Dohodě o boji proti pašování a padělání a všeobecné anulaci nároků ze dne 9. července 2004 mezi Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade Sarl a Evropským společenstvím zastoupeným Evropskou komisí a každým členským státem uvedeným na podpisových stranách této dohody
 Usnesení č.296DOC49kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Egyptské arabské republice ve dnech 29. až 31. března 2006
 Usnesení č.297DOC49kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Albánské republiky Saliho Berishi v České republice dne 27. března 2006
 Usnesení č.298DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera dne 7. dubna 2006 v Praze
 Usnesení č.299DOC49kBke Zprávě o účasti představitelů České republiky na pohřebním ceremoniálu prezidenta Kosova Ibrahima Rugovy v Prištině dne 26. ledna 2006
 Usnesení č.300DOC49kBo úhradě příspěvků mezinárodním organizacím hrazených z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2006
 Usnesení č.301DOC48kBo souhlasu se změnami příslušnosti hospodaření s majetkem státu
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.301
 Usnesení č.302DOC57kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
 Usnesení č.303DOC52kBo změně usnesení vlády ze dne 20. dubna 2005 č. 468, o ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.304DOC35kBk pohledávce společnosti Czech Venture Partners, s.r.o., za dceřinými společnostmi Nadace pro rozvoj regionů v likvidaci