Dokumenty vlády - 2006-05-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-05-17
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.556DOC62kBk návrhu nominací zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru
 Usnesení č.557DOC68kBo zřízení funkce zmocněnce vlády pro evropský výzkum a jeho jmenování
 Usnesení č.558DOC64kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění nařízení vlády č. 99/2005 Sb.
 Usnesení č.559DOC65kBo nařízení vlády o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, na které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o veřejných zakázkách
 Usnesení č.560DOC71kBo Strategii regionálního rozvoje České republiky
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.560
 Usnesení č.561DOC74kBo Politice územního rozvoje České republiky
 Usnesení č.562DOC69kBk hospodářskému registru
 Usnesení č.563DOC76kBk institucionálnímu zabezpečení Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice
 Příloha č.1DOC58kBPříloha č.1 k usnesení č.563
 Usnesení č.564DOC75kBo změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o nestátních neziskových organizacích při Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu
 Příloha č.1DOC80kBPříloha č.1 k usnesení č.564
 Usnesení č.565DOC69kBo Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1DOC237kBPříloha č.1 k usnesení č.565
 Usnesení č.566DOC66kBke zprávě o zajištění realizace projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, a o změně usnesení vlády ze dne 24. srpna 2005 č. 1081, o Prohlášení vlády České republiky vůči aktivním odpůrcům nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, a o podpoře projektu dokumentace osudů takto postižených osob
 Usnesení č.567DOC63kBk Záznamu ze zasedání 60. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
 Usnesení č.568DOC64kBk možnosti postupného zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele
 Usnesení č.569DOC73kBo odvolání členů Akreditační komise a jmenování předsedy a členů Akreditační komise
 Usnesení č.570DOC63kBk návrhu na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
 Usnesení č.571DOC63kBo graduaci České republiky z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)
 Usnesení č.572DOC73kBk obeslání 59. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
 Příloha č.1DOC75kBPříloha č.1 k usnesení č.572
 Usnesení č.573DOC66kBk obeslání ministerského zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 Usnesení č.574DOC65kBk oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Estonské republice a Litevské republice ve dnech 23. až 26. května 2006
 Usnesení č.575DOC64kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministryně zahraničních věcí Paraguayské republiky Leily Rachidové v České republice ve dnech 18. až 20. května 2006
 Usnesení č.576DOC64kBo poskytnutí finančního příspěvku do fondu Výcvikové mise Organizace Severoatlantické smlouvy v Irácké republice
 Usnesení č.577DOC72kBo využití bývalého objektu okresního úřadu U Staré sladovny č.p. 470, Nymburk a poskytnutí dotace vybraným obcím s rozšířenou působností
 Příloha č.1DOC37kBPříloha č.1 k usnesení č.577
 Příloha č.2DOC82kBPříloha č.2 k usnesení č.577
 Usnesení č.578DOC75kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu Fondu soudržnosti č. 2004/CZ/16/C/PE/003 Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.579DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.580DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.581DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.582DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.583DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.584DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.585DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a přírodních rezervací v Libereckém kraji
 Usnesení č.586DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník
 Usnesení č.587DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník
 Usnesení č.588DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.589DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.590DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.591DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.592DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.593DOC71kBo bezúplatném převodu nepotřebného majetku státu, k němuž mají právo hospodařit Doly a úpravny Komořany, státní podnik, do vlastnictví měst Chomutov, Jirkov, Litvínov, Bílina a Osek a obce Chlumec podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1DOC158kBPříloha č.1 k usnesení č.593
 Příloha č.2TIF135kBPříloha č.2 k usnesení č.593
 Příloha č.3DOC127kBPříloha č.3 k usnesení č.593
 Příloha č.4DOC38kBPříloha č.4 k usnesení č.593
 Příloha č.5DOC35kBPříloha č.5 k usnesení č.593
 Příloha č.6DOC42kBPříloha č.6 k usnesení č.593
 Usnesení č.594DOC65kBk navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
 Usnesení č.595DOC68kBk Informaci o připravenosti České republiky na řešení problematiky ptačí chřipky
 Usnesení č.596DOC67kBk postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností NITSCH s.r.o.
 Usnesení č.597DOC66kBk zániku dceřiných společností České konsolidační agentury - Konpo, s.r.o. a Česká finanční, s.r.o. bez likvidace převodem obchodního jmění
 Usnesení č.598DOC64kBo souhlasu s uskutečněním pracovního semináře pro členy Rady ministrů Bosny a Hercegoviny v České republice ve dnech 23. a 24. května 2006