Dokumenty vlády - 2006-06-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-06-21
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.757DOC65kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 Usnesení č.758DOC66kBo využití prostředků Národního fondu na spolufinancování Operačního programu Průmysl a podnikání
 Usnesení č.759DOC71kBk návrhu na přijetí Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 Usnesení č.760DOC68kBo změně výše účasti státního rozpočtu na financování programu Ministerstva dopravy č. 327 250 Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové - státní hranice Česká republika/Polská republika
 Příloha č.1XLS188kBPříloha č.1 k usnesení č.760
 Usnesení č.761DOC66kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady
 Usnesení č.762DOC66kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/23 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí
 Usnesení č.763DOC62kBk analýze dopadu privatizace společnosti AERO Vodochody a.s. na rozvoj Letiště Praha, s.p.
 Usnesení č.764DOC99kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. května do 31. května 2006
 Usnesení č.765DOC64kBk zapojení České republiky do podskupiny řešící opatření proti vlivu radioelektronického boje na leteckou techniku Subgroup 2 on EW Self-Protection Measures For Joint Services Airborne Assets a úhradě příspěvků vyplývajících z členství
 Usnesení č.766DOC65kBk pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice dne 31. května 2006
 Usnesení č.767DOC65kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice dne 28. června 2006
 Usnesení č.768DOC69kBk bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha, do vlastnictví územních samosprávných celků
 Příloha č.1DOC43kBPříloha č.1 k usnesení č.768
 Příloha č.2DOC22kBPříloha č.2 k usnesení č.768
 Usnesení č.769DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Čertoryje, Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Národní přírodní památky Váté písky
 Usnesení č.770DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.771DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Štěpánský rybník
 Usnesení č.772DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.773DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.774DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.775DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Valašské muzeum v přírodě
 Usnesení č.776DOC66kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.777DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.778DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.779DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.780DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.781DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.782DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.783DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Dářko a Radostínské rašeliniště v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.784DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.785DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.786DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.787DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Čertoryje a Javořina v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.788DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.789DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Praděd a Šerák - Keprník v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.790DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 Usnesení č.791DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklát
 Usnesení č.792DOC65kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.793DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.794DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.795DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.796DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.797DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.798DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.799DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.800DOC66kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb.
 Usnesení č.801DOC66kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.802DOC70kBo ustavení společné hodnotící komise pro veřejné zakázky Přenosové služby sloužící k propojení sítí veřejné správy v ČR (ev.č. 50021265), Připojení sítí veřejné správy ČR k internetu (ev.č. 50021266), Připojení knihoven k internetu (ev.č. 50021269) a Pronájem síťových prvků (ev.č. 50021267)
 Usnesení č.803DOC67kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (FYROM) o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM) ve vojenské operaci krizového řízení Evropské unie v Bosně a Hercegovině (operace ALTHEA)
 Usnesení č.804DOC63kBk Informaci k dosavadnímu vývoji projednávání revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých aspektech úpravy pracovní doby
 Usnesení č.805DOC64kBo zrušení stupně utajení usnesení vlády z 24. května 2006 č. 648/V, k řešení krizové situace v oblasti řízení ve věcech důchodového pojištění a k zajištění realizace pozměňovacího návrhu k tzv. doprovodnému zákonu k zákonu o úrazovém pojištění (úprava vdovských důchodů)