Dokumenty vlády - 2006-07-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-07-03
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.826DOC57kBk návrhu střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2007 až 2009
 Usnesení č.827DOC53kBo Strategii obnovy území části Plzeňského kraje postiženého povodní v květnu 2006
 Usnesení č.828DOC51kBo mimořádné vládní dotaci na řešení škod po jarních záplavách v roce 2006, jimiž byla poškozena sportovní a tělovýchovná zařízení ve vlastnictví, nájmu nebo výpůjčce občanských sdružení
 Usnesení č.829DOC49kBo přechodné podpoře hospodářsky slabých regionů do roku 2008, které nebyly zařazeny mezi regiony se soustředěnou podporou státu na léta 2007 až 2013
 Usnesení č.830DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/21 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na leteckou techniku Policie České republiky
 Usnesení č.831DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/29 Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám
 Usnesení č.832DOC50kBo Zásadách správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky
 Usnesení č.833DOC47kBke Zprávě o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2005
 Usnesení č.834DOC25kBk Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a k Účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2005
 Příloha č.1DOC50kBPříloha č.1 k usnesení č.834
 Usnesení č.835DOC48kBke Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2005
 Usnesení č.836DOC48kBke Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2005
 Usnesení č.837DOC49kBke Zprávě o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2005
 Usnesení č.838DOC50kBo souhlasu s vývozem tří movitých národních kulturních památek za účelem vystavení
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.838
 Usnesení č.839DOC51kBk účasti České republiky na založení sdružení národních metrologických institutů členských států Evropské unie a k účasti České republiky ve sdružení národních metrologických institutů členských států Evropské unie
 Usnesení č.840DOC48kBo finančním zabezpečení mezinárodního Zasedání Výkonného výboru a Rady Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin v České republice
 Usnesení č.841DOC40kBo majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Příloha č.1TIF32kBPříloha č.1 k usnesení č.841
 Příloha č.2TIF61kBPříloha č.2 k usnesení č.841
 Příloha č.3TIF17kBPříloha č.3 k usnesení č.841
 Usnesení č.842DOC79kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky v otevřeném řízení
 Usnesení č.843DOC58kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o zhotovení vybrané stavby
 Usnesení č.844DOC52kBo změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 549, o zabezpečení investiční přípravy území průmyslových zón v regionech Severozápad a Moravskoslezsko pro strategického investora
 Usnesení č.845DOC49kBk povodňové situaci v České republice a následkům povodňových škod v období od 28. května do 2. července 2006
 Usnesení č.846DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.847DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.848DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší
 Usnesení č.849DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.850DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří