Dokumenty vlády - 2006-07-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-07-12
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.852DOC50kBo Výchozích tezích pro zpracování návrhu věcného záměru zákona o kontrole
 Usnesení č.853DOC51kBk pracovněprávnímu řešení problematiky zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a v mezinárodních vládních organizací
 Usnesení č.854DOC55kBo Akčním plánu na podporu rodin s dětmi pro období let 2006 až 2009
 Usnesení č.855DOC54kBo postupu realizace Záměru snížení administrativní zátěže fyzických osob při řízeních nebo činnostech, při nichž je vyžadován výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem doložení bezúhonnosti
 Příloha č.1TIF121kBPříloha č.1 k usnesení č.855
 Usnesení č.856DOC50kBk Závěrečné zprávě o průběhu účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2005 Aichi
 Usnesení č.857DOC50kBke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2005
 Usnesení č.858DOC49kBke Zprávě o stavu ochrany vod v České republice v roce 2005
 Usnesení č.859DOC50kBk realizaci Projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno a k zajištění jeho financování
 Příloha č.1TIF2734kBPříloha č.1 k usnesení č.859
 Usnesení č.860DOC50kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo ve dnech 9. a 12. června 2006 při příležitosti Mistrovství světa ve fotbale
 Usnesení č.861DOC54kBo změně příslušnosti hospodařit a konečné dislokaci u objektu v majetku státu
 Příloha č.1TIF26kBPříloha č.1 k usnesení č.861
 Usnesení č.862DOC79kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky v otevřeném řízení
 Usnesení č.863DOC57kBk návrhu na sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období let 2008 až 2013 v souladu s dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES
 Usnesení č.864DOC54kBke Struktuře kampaně proti rasismu - Projektu tolerance 2006
 Usnesení č.865DOC48kBke zprávě Stav české justice a návrh opatření na zlepšení její činnosti