Dokumenty vlády - 2006-07-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-07-19
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.867DOC53kBk vyhlášení dotačního titulu č. 6 - Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Moravskoslezsko v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu v roce 2006
 Usnesení č.868DOC47kBk analýze systému péče o státní sportovní reprezentaci
 Usnesení č.869DOC49kBo zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.870DOC52kBo vyjmutí majetku státu, se kterým je příslušná hospodařit organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1TIF487kBPříloha č.1 k usnesení č.870
 Usnesení č.871DOC54kBk návrhu na ratifikaci Úmluvy č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, Mezinárodní organizace práce
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.871
 Usnesení č.872DOC52kBo změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1025, o návrhu na rozdělení zbývajících finančních prostředků, vyčleněných pro Nadační investiční fond ve druhé etapě
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.872
 Usnesení č.873DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.874DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Kalendář věků
 Usnesení č.875DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.876DOC57kBk výběrovému řízení na prodej aktiv společnosti AERO Vodochody a.s., a odložení splatnosti části pohledávek České konsolidační agentury za touto společností
 Usnesení č.877DOC50kBo odvolání člena a jmenování členky Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 Usnesení č.878DOC56kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů pro vybranou veřejnou zakázku
 Usnesení č.879DOC52kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha a Ministerstvo obrany, do vlastnictví místně příslušných samosprávných celků (16. celek)
 Příloha č.1TIF459kBPříloha č.1 k usnesení č.879
 Usnesení č.880DOC49kBk řešení pohledávek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., za společností SETUZA a.s.
 Usnesení č.881DOC52kBk provedení evakuace občanů České republiky z území Libanonské republiky po eskalaci konfliktu na Blízkém východě
 Usnesení č.882DOC50kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví Města Brna
 Příloha č.1TIF103kBPříloha č.1 k usnesení č.882
 Usnesení č.883DOC51kBo zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci výstavby objektu Národní knihovny České republiky a rekonstrukci Národního muzea v letech 2007 až 2011
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.883