Dokumenty vlády - 2006-07-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-07-26
     Záznam z jednání
 Usnesení č.884DOC49kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/32 Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství
 Usnesení č.885DOC48kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/37 Finanční prostředky určené ze státního rozpočtu k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady
 Usnesení č.886DOC87kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 30. června 2006
 Usnesení č.887DOC50kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Italské republice ve dnech 7. a 8. července 2006
 Usnesení č.888DOC56kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na vybranou veřejnou zakázku
 Usnesení č.889DOC63kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.890DOC61kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele vybrané stavby
 Usnesení č.891DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.892DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.893DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.894DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.895DOC48kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.896DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Jazevčí a Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem
 Usnesení č.897DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn
 Usnesení č.898DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.899DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí
 Usnesení č.900DOC47kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.901DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a Přírodní rezervace Novořecké močály
 Usnesení č.902DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.903DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.904DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje
 Usnesení č.905DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných přírodních rezervací a národních přírodních rezervací
 Usnesení č.906DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Postřekovské rybníky
 Usnesení č.907DOC52kBo pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel
 Usnesení č.908DOC50kBk návrhu na vyslání delegace na zasedání Světového kongresu Mezinárodní asociace hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí
 Usnesení č.909DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší
 Usnesení č.910DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy
 Usnesení č.911DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Razula
 Usnesení č.912DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.913DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.914DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.915DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.916DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy
 Usnesení č.917DOC50kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/18 Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra
 Usnesení č.918DOC50kBk zajištění způsobu financování projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou
 Usnesení č.919DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.920DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Horní Lužice
 Usnesení č.921DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.922DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.923DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd
 Usnesení č.924DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn
 Usnesení č.925DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných přírodních rezervací a národních přírodních rezervací
 Usnesení č.926DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.927DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Sedlecké skály a Přírodní památky Zámky
 Usnesení č.928DOC53kBk problematice regulace nájemného z hlediska judikátů Evropského soudu pro lidská práva
 Usnesení č.929DOC48kBk Informaci o technicko-organizačních konzultacích případného zřízení prvků systému protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky
 Usnesení č.930DOC48kBo souhlasu s použitím letadla Armády České republiky pro přepravu technického materiálu v rámci humanitární pomoci do Státu Izrael
 Usnesení č.931DOC48kBo odvolání členky a jmenování člena představenstva České konsolidační agentury