Dokumenty vlády - 2006-08-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-08-02
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.932DOC67kBk návrhu na poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě
 Usnesení č.933DOC67kBk Výroční zprávě o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2005
 Usnesení č.934DOC66kBk Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006
 Usnesení č.935DOC64kBk pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Jána Kubiše v České republice dne 13. července 2006
 Usnesení č.936DOC64kBk oficiální návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 15. července 2006
 Usnesení č.937DOC66kBo úhradě členského příspěvku České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ CIAT (Centro Americano de Administraciones Tributarias)
 Usnesení č.938DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.939DOC32kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.940DOC67kB k navýšení rozpočtové kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2006 na řešení problematiky rozvoje zdravotně sociální péče
 Usnesení č.941DOC64kBk Informaci o plánovaném předložení materiálů vládě v průběhu 3. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.942DOC68kBo změně usnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 550, k návrhu na schválení investiční smlouvy se společností Hyundai Motor Company a k zabezpečení podmínek pro výstavbu a provoz automobilového závodu Hyundai, závodů subdodavatelů na území severní a střední Moravy a investiční přípravy území strategických průmyslových zón v České republice, ve znění usnesení vlády ze 17. května 2006 č. 599
 Usnesení č.943DOC66kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění nařízení vlády č. 360/2006 Sb.