Dokumenty vlády - 2006-08-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-08-23
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.990DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
 Usnesení č.991DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
 Usnesení č.992DOC51kBo návrhu na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.993DOC48kBk informaci o aktuálním stavu trestního řízení ve věcech vyplývajících z tzv. Kubiceho zprávy
 Usnesení č.994DOC47kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.994
 Usnesení č.995DOC55kBo obeslání 8. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.995
 Usnesení č.996DOC49kBo úhradě ročního členského příspěvku v Radě evropských energetických regulátorů v letech 2006 až 2008
 Usnesení č.997DOC57kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na vybranou veřejnou zakázku
 Usnesení č.998DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rejvíz
 Usnesení č.999DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1000DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník
 Usnesení č.1001DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1002DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybrané národní přírodní rezervace a přírodních rezervací
 Usnesení č.1003DOC47kBo odvolání mluvčí vlády