Dokumenty vlády - 2006-08-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-08-30
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1004DOC51kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.1005DOC53kBk návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření
 Usnesení č.1006DOC51kBo nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora
 Usnesení č.1007DOC50kBk návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007
 Usnesení č.1008DOC57kBo změně systému finančních toků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím státního rozpočtu České republiky na programovací období let 2004 až 2006
 Příloha č.1TIF46kBPříloha č.1 k usnesení č.1008
 Usnesení č.1009DOC51kBk zajištění závěrečné etapy rekonstrukce České národní budovy v New Yorku a jejího financování
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.1009
 Usnesení č.1010DOC50kBk Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.1011DOC51kBk účasti České republiky na čtvrtém doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí
 Usnesení č.1012DOC50kBo úhradě příspěvku České republiky do rozpočtu Rady Evropy (Evropské lékopisné komisi) za rok 2006
 Usnesení č.1013DOC54kBo obeslání 50. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii
 Usnesení č.1014DOC49kBk návrhu na vyslání delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na summit Asijsko-evropského dialogu v Helsinkách ve dnech 10. a 11. září 2006
 Usnesení č.1015DOC51kBk návrhu na účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Lappeenrantě ve dnech 1. a 2. září 2006
 Usnesení č.1016DOC51kBk oficiální návštěvě hlavy státu Kambodžského království krále Norodoma Sihamoniho v České republice ve dnech 18. až 24. září 2006
 Usnesení č.1017DOC50kBo schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkem České republiky
 Usnesení č.1018DOC60kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na vybranou veřejnou zakázku
 Usnesení č.1019DOC55kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.1020DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rejvíz
 Usnesení č.1021DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blaník
 Usnesení č.1022DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodní rezervace
 Usnesení č.1023DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště
 Usnesení č.1024DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.1025DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodních rezervací
 Usnesení č.1026DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.1027DOC57kBk situaci při zajišťování základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
 Usnesení č.1028DOC51kBo Národní zprávě o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování České republiky na léta 2006 až 2008
 Usnesení č.1029DOC52kBk podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva k zajištění rovného a účinného přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám
 Usnesení č.1030DOC52kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj
 Usnesení č.1031DOC50kBke Společné česko-slovinské mezivládní Komisi pro péči o válečné hroby
 Usnesení č.1032DOC54kBo pokračování projektu internetizace knihoven
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.1032
 Usnesení č.1033DOC50kBk návrhu na účast ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí států V4 v Bratislavě dne 5. září 2006
 Usnesení č.1034DOC51kB návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1035DOC50kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.1036DOC53kBke vzdělávacím projektům institucionální přípravy podle Národního programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie